Pomysł utworzenia nowej placówki został urzeczywistniony w ramach pierwszej na Pomorzu - Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. W założeniu szkoła ma kształcić młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i przystosowywać ją do łatwego przekwalifikowywania się zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami. Oferta edukacyjna ma gwarantować absolwentom, że z dużym prawdopodobieństwem znajdą zatrudnienie w lokalnych firmach, natomiast region pozyska wykwalifikowanych fachowców w wielu branżach.

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2006 roku i jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 

W szkole prowadzone jest kształcenie w zawodach: fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, kucharz, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, wędliniarz, murarz-tynkarz, dekarz, ślusarz, złotnik-jubiler.

W ostatnim czasie duży nacisk został położony na rozbudowę i unowocześnienie bazy dydaktycznej i utworzenia nowych pracowni: budowlanej, stolarskiej, gastronomicznej, mechanicznej, wyposażono je w nowy sprzęt. Unowocześniono również sieć teleinformatyczną.

Uczniowie reprezentują szkołę, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich weryfikując wśród rówieśników zdobytą wiedzę i umiejętności na różnych płaszczyznach. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z rzemieślnikami, która daje okazję do dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Szkoła jest otwarta na te zmiany. Organizacja cechowa poprzez własny ośrodek kursowy umożliwia też szybką zmianę zawodu i poszerzenie wiedzy uczniów o nowe kwalifikacje. Jedną z form nagradzania uczniów w konkursach przedmiotowych jest znacząca zniżka w cenie kursów kwalifikacyjnych, np. operatora wózków widłowych dla mechaników i elektromechaników, czy kursów spawania dla ślusarzy.

Mocną stroną szkoły jest też uczestnictwo uczniów w targach i wycieczkach przedmiotowych, poszerzających nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Umożliwia to zapoznanie się uczniów z nowymi technologiami i metodami kształcenia zawodowego poprzez współpracę i wymianę doświadczeń z niemieckim ośrodkiem kształcenia zawodowego w Schwerinie, z którym nasza organizacja cechowa współpracuje od wielu lat.

Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w życie szkoły, nierzadko inspirując kadrę nauczycielską do realizacji nowych interesujących pomysłów. W naszej szkole uczniowie są rozpoznawali przez nauczycieli. Każdego dnia w szkole przebywa ok. 100-120 uczniów. Związane jest to z tym, że uczniowie nie przebywają w szkole cały tydzień tylko 2-3 dni, resztę szkolenia odbywając z zakładach pracy.

Dla uczniów prowadzone są nieodpłatne dodatkowe zajęcia finansowane ze środków unijnych w ramach EFS Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pod nazwą "Najlepsi w zawodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie". W ramach projektu "Najlepsi w zawodzie" uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji. Stolarze np. nauki obsługi programów komputerowych CAD, przydatnych w tym zawodzie. Fryzjerzy poszerzają swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych technik w fryzjerstwie. 

 

            Organem prowadzącym jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie,

ul. Gen. Józefa Hallera 18, tel. 58 672-25-11, tel./fax. 58 672-28-28

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com