W związku z akcją MEiN "Szkoła pamięta" nasza młodzież posprzątała groby na wejherowskim cmentarzu

m.in: Eugeniusza Korwin-Kossakowskiego - powstańca warszawskiego oraz ks. Edmunda Roszczynialskiego. Następnie przygotowali specjalną lekcję poświęconą historii ich życia. Dziękujemy!