1.  Regulamin rekrutacji 

2. Deklaracja przyjęcia na praktyczną naukę zawodu wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (POBIERZ) 

3. Umowa między szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (POBIERZ) 

4. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

5. Wniosek o wydanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej urodzonych w 2008 r.

6. Opłata wpisowego - obowiązkowa podczas rekrutacji:

- Numer konta do wpłat wpisowego: 06 8350 0004 0000 0781 2000 0030

- Nazwa do wpłat: Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowo, ul. Gen. J. Hallera 18, 84-200 Wejherowo

- W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko oraz zawód, w którym kandydat stara się o przyjęcie

- Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie szkoły 

- Kwota wpisowego - 100 zł

Jeżeli szukasz praktyki - znajdziesz ją tu =>https://cechwejherowo.pl/index.php/baza-firm

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBYWA SIĘ TYLKO W SPOSÓB TRADYCYJNY - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE SZKOŁY 

NIE BIERZEMY UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ