Opłata za szkołę
100.00 m-sc
  • Płatne do 15 dnia każdego miesiąca
  • Zniżka dla rodzeństwa
  • Stypendia naukowe
  • Możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny
  • Numer konta do wpłat czesnego: 06 8350 0004 0000 0781 2000 0030
  • Nazwa do wpłat: Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Gen. J. Hallera 18
  • W tytule przelewu prosimy wpisywać: Imię, Nazwisko oraz klasę ucznia