Kierownicy Szkolenia Praktycznego 

Ryszard Woźniak

Bartosz Aleksandrowski

Dyżur: poniedziałek - piątek, godz. 7:30 - 15:30