INFORMACJE 

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie Branżowa Szkoła I Stopnia

 1. Regulamin rekrutacji 
 2. Deklaracja przyjęcia na praktyczną naukę zawodu wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (POBIERZ) 
 3. Umowa między szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (POBIERZ) 
 4. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej
 5. Wniosek o wydanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej urodzonych w 2010 r.
 6. Opłata wpisowego - obowiązkowa podczas rekrutacji:
 • Numer konta do wpłat wpisowego: 06 8350 0004 0000 0781 2000 0030
 • Nazwa do wpłat: Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowo, ul. Gen. J. Hallera 18, 84-200 Wejherowo
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko oraz zawód, w którym kandydat stara się o przyjęcie
 • Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie szkoły
 • Kwota wpisowego - 100 zł

Jeżeli szukasz praktyki - znajdziesz ją tu => BAZA FIRM

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ODBYWA SIĘ TYLKO W SPOSÓB TRADYCYJNY 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE SZKOŁY 

NIE BIERZEMY UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

TERMINY REKRUTACJI

    

     

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) do wszystkich innych typów szkół.

 

✓ 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.


 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

 

✓ 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

 


 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

✓ 12 lipca 2024 r. do godziny 15:00


 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

✓ od 12 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00


 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

✓ 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00