Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace

Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont.

Za pomocą kont Google Workspace uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):

 • Gmail;
 • Google+;
 • Kalendarz;
 • Synchronizacja Chrome;                                                             
 • Classroom;
 • Cloud Search;
 • Kontakty;
 • Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze;
 • Dysk;
 • Grupy dyskusyjne;
 • Google Hangouts, Google Chat, Google Meet i Google Talk;
 • Jamboard;
 • Keep;
 • Witryny;
 • Vault.

W Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont Google Workspace oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą jego treścią. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie  może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont Google Workspace.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Google Workspace. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników Google Workspace ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google Workspace) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie Google Workspace.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace ?

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z Google Workspace.
 • Konta Google Workspace są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:

·    zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

·    egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;

·    wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

·    chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google Workspace należy skontaktować się z administratorem szkoły. Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Google Workspace (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce

prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe Google Workspace są świadczone w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace  (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html)  oraz zgodnie z Aneksem o przetwarzaniu danych (dostępnym na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html)].