Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie jest placówką o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała w 2006 roku z inicjatywy Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie, przy ogromnym zaangażowaniu ówczesnego Starszego Cechu, Brunona Gajewskiego. Kultywując wielowiekowe tradycje szkoleniowe, organizacja cechowa powołała prężnie rozwijającą się szkołę zawodową, w której młodzież z powiatu wejherowskiego może dziś kształcić się aż w 21 zawodach w czterech obszarach: usługowym, budowlanym, mechanicznym i gastronomicznym w trzyletnim cyklu nauczania. Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole w doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych. Natomiast praktyczna nauka zawodu ma miejsce w zakładach rzemieślniczych lub produkcyjnych. Szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami za pośrednictwem kierowników szkolenia praktycznego, którymi są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkole. Taka forma nauki znalazła uznanie u pomorskiego Kuratora Oświaty, który w 2014 roku postanowił wpisać szkołę na „listę dobrych przykładów” do wykorzystania przez inne placówki w zakresie współpracy z pracodawcami. W roku szkolnym 2006/07 szkoła rozpoczynała działalność w wynajętych pomieszczeniach w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie. Stanowisko dyrektora objął Krzysztof Grzenia, naukę podjęło 35 uczniów w zawodach stolarz, tapicer i fryzjer. W kolejnym roku liczba uczniów podwoiła się. Mając na uwadze dynamiczny rozwój szkoły zarząd wejherowskiego cechu podjął działania w celu pozyskania nowego budynku. Przy współpracy z Urzędem Miasta Wejherowa udało się zaadaptować na potrzeby szkoły budynek przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie, gdzie szkoła ma siedzibę do dziś. We wrześniu 2008 roku nowy rok szkolny w nowo wyremontowanych pomieszczeniach inaugurował nowo powołany dyrektor Stanisław Zaleski. Na przestrzeni lat szkoła prężnie się rozwijała, poszerzając ofertę kształcenia o nowe zawody, modernizując sale lekcyjne i doposażając je w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowywała się do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań kolejnych młodych adeptów rzemiosła. W 2020 roku został oddany do użytku dodatkowy budynek dydaktyczny powstały w ramach projektu unijnego, w którym znajdują się wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe dla branży budowlano – stolarskiej. Co roku szkołę opuszcza wielu absolwentów. Ukończenie szkoły zawodowej daje im dużą gwarancję zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach lub przygotowanie do prowadzenia własnej działalności, jak również otwiera drogę do dalszego rozwoju, do dalszego kształcenia.