Przedmioty ogólne

Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli zawodu na początku roku szkolnego.